Frikirken Hillerød

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Slangerupgade 56b, 3400 Hillerød  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling, og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Frikirken Hillerød samt diverse sociale arrangementer herunder fællesspisning og Julehjælp. Alt er non profit.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02391