Frihedens Stemme IVS

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Søndergade 40, 8840 Rødkærsbro - www.frihedensstemme.dk - CVR: 38353098

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.frihedensstemme.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.42043 ) og kontooverførsel (reg.nr.3409 kontonr.:3409746632).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af den fortsatte drift og økonomiske stabilitet af Frihedens Stemme IVS, herunder til fx udgifter til webhotel, teknisk udstyr, lønninger, udgifter i sager om krænkelse af ophavsret og til opbygning af nødvendig egenkapital og revision.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02601