Friends of Harbour Concerts

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Viktoriagade 22, 4. th., 1655 København V - CVR 41421088

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved event, herunder på banner på den flydende scene.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 252509)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til projektet, herunder musikerne.

Indsamlingsområde

Københavns Havn

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03740