Friends of Goodwill Danmark

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Klokkebjergevej 80, 6900 Skjern

CVR: 40621253

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.friendsofgoodwill.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 895788) og kontooverførsel (Reg. 9682 Konto 0001065602)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe, yde økonomisk og materiel støtte til udsatte kvinder og børn i Uganda. Samt formidling af kontakten til frivillige der ønsker arbejde i Uganda med projekter der er i overensstemmelse med foreningens formål, herunder også udvikling og igangsætning af sports aktiviteter i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02734