Frequent Technologies ApS

07-04-2021

Kontaktoplysninger

Frequent Technologies ApS, Hessensgade 31, 1. tv. 2300 København S

CVR. 39098482

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2020 til den 7. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform samt via APP.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for crowdfunding til at forbedre miljøet og klimaet både i Danmark og i resten af verdenen. Herunder via APP (Wasteless) til borgere og virksomheder, der ønsker sorteringsvejledning og personlig affaldsstatistik, samt at bidrage til indblik i lokale, regionale, nationale og globale affaldsstrømme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Landsdækkende.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02296