Frederiksborg Gymnasium og HF

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, CVR 29553963

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved at Frederiksborg Gymnasium og HF elever tilbyder at udføre arbejde for venner, familie, bekendte og naboer, mod donation til formålet.

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 815425)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til reparation af små skoler i bjergene i Sa Pa i Vietnam. Herunder færdiggørelse af Nam Lang B i Vietnam, påbegyndelse af ny skole samt støtte til centre for udsatte og udfordrede børn og unge i Hanoi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02802