Frankies Pizza ApS

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fonden Missionen Blandt Hjemløse (Fonden WeShelter).

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Århus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03634