ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Glesborg Kærvej 31, 8585 Glesborg  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.forretsikkerhed.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41914) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1056524)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ForRetssikkerheds formål, som blandt andet er at styrke borgernes retssikkerhed på social- og beskæftigelsesområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02648