Foreningen Vordingborg Festuge

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Krondrevet 9, 4760 Vordingborg

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vfu.dk) og udsendelse af mails til samarbejdspartnere og sponsorer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 356381) og konto-overførsel (Reg. 6220 Konto 6612962)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arrangementet Vordingborg festuge. Hvor overskuddet udloddes til godkendte foreninger i Vordingborg kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02631