Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Gefionsvej 19, 7480 Vildbjerg

CVR: 39750589

Indsamlingsperiode

Fra den 1.oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nordsoebadetfanoe.nu).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 27296) og kontooverførsel (Reg. 9684 Konto 333816)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at få genåbnet Nordsøbadet Fanø i en ny og moderne version. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler udelukkende anvendes til formålet. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil midlerne blive tilbagebetalt til folkeaktieholderne og sponsorer. Såfremt der ikke kan ske tilbagebetaling, vil disse midler gå til foreninger på Fanø og spontane bilag vil blive brugt for markedsføring

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02681