Foreningen til støtte for Kanafanis Børnefond

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Foreningen til støtte for Kanafanis Børnefond, Castbergsvej 6, 2500 Valby   

CVR. 39057077

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kanafani.dk) og sociale medier (Facebook) samt ved ansøgninger til fonde og organisationer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte arbejdet i palæstinensiske flygtningelejre i Libanon gennem Ghassan Kanafani Cultural Foundation (GKCF), stiftet af bl.a. den danske pædagog Anni Kanafani. GKCF driver børnehaver og børnebiblioteker i forståelse med UNRWA og de libanesiske myndigheder.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til et beslægtet formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02293