Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden, Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø

CVR nr. 39056666

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fodboldfonden.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og børn i fattigdom i overensstemmelse med Foldboldfondens gældende vedtægter samt til stiftelse af Fond.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at stifte en Fond ved udgangen af 2022, udloddes de resterende midler til Børnesagens Fællesråd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02276