Foreningen til bevarelse af Europæisk identitet

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Englandsvej 90, 2300 København S

www.identitaer.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.identitaer.dk), online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 39601) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto12892322).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen til bevarelse af Europæisk identitets aktiviteter. Herunder møder, materialer, transport, mv. Foreningens hovedaktivitet er Generation Identitær.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02647