Foreningen The Red Van - for sikkerhed, sundhed og værdigt arbejde

04-11-2021

Kontaktoplysninger

Belle de Boskoopvej 22, 2500 Valby, CVR-nr.  39619490

Indsamlingsperiode

Fra den 5. november 2020 til den 4. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel(Reg.nr.:5338 kon-tonr.:0258826).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens varevogn som sexarbejderne kan benytte til at udføre deres arbejde sikkert og gratis i. De indsamlede midler skal anvendes til vedligeholdelse, forsikring og rengøring af vognen, kondomer, hygiejneprodukter, rengøringsprodukter, hånddesinfektion, masker, the, kaffe og engangsservice til arbejderne, samt kurser og anden vejledning og oplysning til frivillige.

De indsamlede midler skal ligeledes gå til at indkøbe en nye varevogn, med færre driftsomkostninger samt oplysningsevents i lokalsamfundet, herunder lejeomkostninger og forplejning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02884