Foreningen RO

31-08-2021

Kontaktoplysninger

H C Andersens Gade,178700 Horsens

www.foreningenro.dk

CVR: 41476443

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenro.dk).De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen i form af løn til projektleder, lønninger til eksterne behandlere og andre fagkyndige, lokaleleje, materiale m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02710