Foreningen nyt Hesteliv

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Søndersøvej 144, 5462 Morud

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nyt-hesteliv.dk), online indsamlingsplatform, foreningsblad og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 55424) og konto-overførsel (Reg. 9370 Konto 2480087529).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almen velgørende formål. Herunder hjælp til vanrøgtede og misrøgtede heste, ponyer og æsler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02827