Foreningen n'Give

04-04-2021

Kontaktoplysninger

Solvænget 35, 2791 Dragør

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2020 til den 4. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, salg/auktion samt sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og familier i Kibera. Herunder undervisningsmateriale, mad, sæbe og desinficerende midler til at kunne mindske sult og smitte under Covid-19 epidemien. Når situationen normaliseres vil midlerne blive brugt til at sikre skolegang for børnene. Herunder uniform, skolematerialer, undervisningsafgift og tre måltider dagligt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02372