Foreningen Løvehjerterne

14-09-2021

Kontaktoplysninger

Høskovvej 7, 8260 Viby J, cvr. nr. 41053720

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2020 til den 14. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.loevehjerterne.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5394 konto 0000251192).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Foreningen Løvehjerterne. Herunder til hjælp til børn og unge i sorg over tabet af en nær relation samt til grupper for skilsmissebørn og børn udsat for mobning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02749