Foreningen hus forbi (vintertøjs indsamling)

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse – CVR   20103388

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.996555) og kontooverførsel (Reg. 9541 Konto 10155088)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af vintertøj, støvler, jakker mm. til hus forbi sælgerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02899