Foreningen Fiskerhavnens Venner

24-11-2021

Kontaktoplysninger

Bådehavnsgade 49, 2450 København SV – CVR 40124594

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2020 til den 26. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.361619) og kontooverførsel (Reg.5371 Konto 0246159)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Fiskerhavnens Venner mål. Herunder demonstrationer, informationsmateriale, oplysnings- og de-batarrangementer samt juridisk bistand i klagesager.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02936