Foreningen Faraja

28-11-2021

Kontaktoplysninger

Munksøgård 60, 4000 Roskilde – CVR 32378064

Indsamlingsperiode

Fra den 29. november 2020 til den 28. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.5958 Konto 1103781)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte for center for udviklingshæmmede børn og unge i Tanzania samt drift, aktiviteter og projektansøgninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02986