Foreningen Dike

14-07-2021

Kontaktoplysninger

Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig, CVR 39057786.

www.foreningendike.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2020 til den 14. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningendike.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 91898922) og kontooverførsel(Reg.nr.:7617 kontonr.:2022634).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af foreningen Dike, herunder Dikes projekter samt administration af foreningen og projekterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02584