Foreningen Det Sociale Netværk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Østergade 5, 1100 København K - CVR 31920124

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detsocialenetvaerk.dk, www.headspace.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30324) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0275410)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens projekter, med fokus på forebyggende indsats

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03234