Foreningen De Vildeste Fugle

06-12-2021

Kontaktoplysninger

Hollændervej 17, 1855 Frederiksberg C – CVR 40034269

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2020 til den 6. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.devildestefugle.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.39284) og kontooverførsel (Reg.9383 Konto 2050101773)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at yde økonomisk støtte til familier, hvor et familiemedlem har et diagnosticeret alkoholmisbrug og hvor pågældende familiemedlem ønsker behandling af dette alkoholmisbrug og familien ikke selv har økonomien til det. Herunder økonomisk støtte til terapiforløb til de pårørende.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt eller at der indsamles for lidt til at opfylde formålet, skal de midlerne anvendes til uddeling i overensstemmelse medforeningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03058