Foreningen Bæredygtigt Frederiksberg

26-08-2021

Kontaktoplysninger

Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C – CVR 39787032

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2020 til den 26. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook), postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0400 Konto 4023479155)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningens bæredygtigt Frederiksbergs formål, som er at skabe de bedste muligheder for et meningsfyldt liv for alle. Herunder til udgifter forbundet med protester mod Byggeprojekter hvor der bygges højt, tæt og hvor der er larm og øget trafik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26 februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03037