Fordi det Nytter (FDN)

15-09-2021

Kontaktoplysninger

Æbeløgade 28, 3. th., 2100 København Ø

CVR: 33276125

Indsamlingsperiode

Fra den 16. september 2020 til den 15. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.34732) og kontooverførsel (Reg 5369 Konto 0000241018)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til, at forbedre livsvilkårene for kvinder i det vestlige Kenya og deres muligheder for samfundsdeltagelse, ved blandt andet køb af bind til skolepiger på den lokale skole Onego Primary School.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02727