For Lige Vilkår

09-08-2021

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 8, 2. 1665 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 10. august 2020 til den 9. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 21912) og kontooverførsel (Reg. 5361 Konto 0266577)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for For Lige Vilkårs rådgivningsaktiviteter for deres medlemmer. Herunder foredrag, kurser og betaling af fagpersoner/eksperter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02670