Fonden UcanCo2

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Jerupvej 474, 9870 Sindal  

CVR: 41341831

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ucanCo2.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 23825384).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opkøb af landbrugsjord til omlægning til natur og økologiske blandingsbrug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02720