Fonden Settlementet på Vesterbro

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Dybbølsgade 41, 1721 København V – CVR 18210851

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.settlementet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.325601) og kontooverførsel (Reg.5317 Konto 0250159)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Settlementets sociale arbejde på Vesterbro og i hele København.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03033