Fonden Morgencafé for Hjemløse

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Theklavej 48, 2400 København NV, CVR 35957847

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.morgencafeen.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 21902) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Morgencafé for Hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02539