FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA

14-09-2021

Kontaktoplysninger

Skindergade 23, 1159 København K

www.christianiafolkeaktie.dk

CVR: 34203083

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2020 til den 14. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.christianiafolkeaktie.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 335902) og kontooverførsel(reg.nr.: 5301 kontonr.:53010277073).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til betaling af realkreditlån ifm. fondens køb af Christiania. Fonden Fristaden Christiania har købt og lejet Christiania af staten. Købet er delvist finansieret af indsamlede midler og delvist af realkreditlån med statsgaranti.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02685