Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

22-04-2021

Kontaktoplysninger

Thoravej 7, 2400 København NV - CVR 40109501

Indsamlingsperiode

Fra den 23. april 2020 til den 22. april 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.asylboernsfremtid.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.530617) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 00011069931)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Folkebevægelsen for asylbørns fremtids arbejde for at sikre bedre rets- og levevilkår for asylbørn i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00293