Fjordglimt

11-12-2021

Kontaktoplysninger

Bygaden 28, 4040 Jyllinge – CVR 39927055

Indsamlingsperiode

Fra den 12. december 2020 til den 11. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fjordglimt-jyllinge.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.249017) og kontooverførsel (Reg.5043 Konto 1886864)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indvendig ombygning samt indretning og drift af ejendommen Bygaden 28, 4040 Jyllinge.Ejendommen skal fungere som frivillig café og kulturhus for borgere i Jyllinge og andre interessenter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03086