Femø Beboerforening

01-08-2021

Kontaktoplysninger

Kirkehældevej 33, 4945 Femø - CVR 29866600

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juni 2021 til den 1. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.femo.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 295765)  og kontooverførsel (Reg. 5359 Konto 0244817)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifterne i forbindelse med jubilæumsstenen i anledning af Femø Kvindelejrs 50 års jubilæum.

Såfremt der bliver overskud skal pengene overføres til Femø Kvindelejr Sekretariatet til dækning af udgifterne til receptionen i anledning af Femø Kvindelejrs Reception, hvor alle femøboere bliver inviteret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03646