FCM Samfund

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning - CVR 40655344

Indsamlingsperiode

Fra den 4. marts 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fcmsamfund.dk, www.fcm.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 478199)  og kontooverførsel (Reg. 7641 konto 2060410).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at bekæmpe ensomhed blandt unge, i en tid med Corona nedlukning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03375