FC NORDSJÆLLAND A/S

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Farum Park 2, 3520 Farum - CVR 24257703

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fcn.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (73674)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til Børnehuset SIV, Alfred Sørensensvej 4, 3520 Farum og Nordsjællands Hospital Børne og Ungeafdeling., Dyrehavevej 89, 3400 Hillerød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03841