FBF 2020

20-01-2021

Kontaktoplysninger

Lindegade 8, 6818 Årre - CVR 41712341

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 20. januar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fbf.one) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51780780) og kontooverførsel (Reg. 9119 Konto 0005366879)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysning til den danske befolkning jf. foreningens formål med annoncering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juli 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00276