FBF 2020

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Lindegade 8, 6818 Årre - CVR 41712341

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fbf.dk.one), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (51780780) kontooverførsel (Reg. 9119 Konto 0005366879) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for FBF 2020s vedtægtsbestemte formål. Herunder driften i form af afholdelse af udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden, udgivelse af videoer, et tidsskrift/nyhedsmedie, kontorhold, aflønning af personale, konsulenter, demonstrationer, arrangementer mv. samt afholdelse af udgifter til udvikling af formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00275