FairFishing

31-05-2021

Kontaktoplysninger

FairFishing, Bygmestervej 57, 2400 København NV

CVR. 34912548

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fairfishing.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.43262) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fairfishings arbejde med at etablere en fiskeri sektor og skabe viden om fisk på Afrikas Horn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02451