FAIR Integration

19-06-2021

Kontaktoplysninger

Hammershusvej 60, 3. th., 8210 Aarhus V, cvr. nr. 41324732

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2020 til den 19. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fairintegration.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme integration i Danmark. Herunder aktiviteter og generel støtte til FAIR Integrations formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02529