FAIM

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Ebbesøvej 5, 9640 Farsø, CVR 38463284.

www.faim.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.faim.dk), online indsamlingsplatform (https://dk.betternow.org/) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 98418) og kontooverførsel(reg.nr.: 9174. Kontonr.: 4130069954).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen oplysende arbejde for og med autoimmune sygdomme, herunder fremme arbejdet med udsatte børn og unge, forskning, samarbejde omkring konferencer og den årlige pris til en autoimmun fighter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02587