EXIST

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N - CVR 40103384

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.exist-ngo.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.965227) og kontooverførsel (Reg. 9340 Konto 2075070422)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til 1 safehouse i Nigeria og støtte EXISTs arbejde i Danmark med at drive net caféen Night Light Café samt oplysningsarbejde. I alt 100.000kr.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flere safehouses i Nigeria.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03408