Esbjerg Initiative Group for Relief and Development

03-08-2021

Kontaktoplysninger

Rahbeks Alle 1, 6700 Esbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 4. august 2020 til den 3. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 922577) og kontooverførsel (Reg. 7701 Konto 0001443728).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02660