Ephemera Collecive

15-11-2021

Kontaktoplysninger

Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg – CVR 41199628

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2020 til den 15. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.9570 Konto 13033021)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af udgivelsen et videnskabeligt tidsskrift.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til hjemmeside og støtte udgivelsen af tidsskrift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02974