Emmanuel Arts Danmark

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Baldersvej 14, 4200 Slagelse

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20991) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1029091)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Emmanuel Arts arbejde med udsatte unge i Kenya, i samarbejde med den lokale gruppe Lifters Ranger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02637