Emergency Architecture & Human Rights

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 7, 2200 København N – CVR 37185302

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www-ea-hr.com) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.71295) og konto-overførsel (Reg.8401 Konto 0001295320)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for workshop og bygning af 100 Class Room i Afrika syd for Sahara, Middel Øst og Asien.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til bygning af flere skoler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03073