Elsk Danmark

18-10-2021

Kontaktoplysninger

Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg - CVR 38118242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 18. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.elskdanmark.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.9163 Konto 6893916774)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er, at engagere mennesker gennem events og frivillige fællesskaber på tværs af sociale skel i et aktivt medborgerskab med udgangspunkt i de tre værdier venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04260