Elsk Danmark

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg, CVR 38118242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.elskdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er, at engagere mennesker gennem events og frivillige fælleskaber på tværs af økonomiske, sociale og religiøse skel i et aktivt medborgerskab med udgangspunkt i de tre værdier venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02189