El Cambio Academy Danmark

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Lærkevænget 12, 4700 Næstved - CVR.nr. 38308718.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.elcambioacademy.com) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 63315, 42751, 77760, 71627, 722428, 57452, 82601, 44378, 13986) og kontooverførsel (Reg. 6822 konto 1263749).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for NGOén ”Football Academy Denmark Uganda Foundation” i Uganda til stipendier for børn, der får fri skolegang. Herudover modtager børnene fodboldundervisning og personlig dannelse. Midlerne går til mad, skolegang, medicin samt lønninger til lokale ansatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03353.