Egenvirksomhed.nu

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Castenschioldsvej, 8270 Højbjerg - CVR 38828088

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.622588) og kontooverførsel (Reg.6193 Konto 0012489129)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udlevering af fødevarer samt julehjælp til værdigt trængende (hjemløse, enlige forsørgere, fattige familier etc.) samt hjælp til modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse med opstart af egen virksomhed.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne overføres til hjemløseværestedet i Jægergårdsgade på Århus Sydhavn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03113